PROJEKT : ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

Naziv projekta:
ISO 9001  &  ISO 14001  &  ISO 45001”

Kratki opis projekta:

Implementacija i certifikacija sustava upravljanja Obrta ELEKTRO-TEAM prema međunarodno priznatim normama:
1.)  ISO   9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom
2.)  ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem
3.)  ISO 47001:2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Ciljevi projekta:

Opći cilj:

Poboljšati način poslovanja, te povećati svoj ugled i konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Specifični cilj:

Uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, te zdravljem i sigurnošću na radu, prema međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, da bi se minimalizirali ili potpuno otklonili sljedeći problemi:

 • nepovezanost aktivnosti u poslovnim procesima,
 • neprepoznavanje kontekstualnih rizika,
 • neefikasno korištenje energenata i vode,
 • ozljeđivanje djelatnika i gubitak zdravlja djelatnika.

Očekivani rezultati projekta:

Uvođenjem i certificiranjem sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, te zdravljem i sigurnošću na radu, postiže se bolje upravljanje poslovnim procesima, efikasnije korištenje prirodnih resursa, osiguranje zaštite zdravlja djelatnika i veći ugled organizacije,  što rezultira značajnim povećanjem efikasnosti poslovanja i poboljšanjem tržišne konkurentnosti.

Doprinosi  unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća  od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (QMS) prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom:

 • usmjeravanje poslovanja na potrebe kupaca,
 • značajna poboljšanja u kritičnim suvremenim mjerama izvedbe kao što su troškovi, kvaliteta, usluga i brzina,
 • u okviru QMS-a radi se reinženjering poslovnih procesa, koji usmjerava vrijednosti poduzeća na potrebe kupaca, preusmjerava poslovanje u višefunkcionalne timove s krajnjom odgovornošću za proces, promišlja temeljne organizacijske i ljudske probleme te poboljšava poslovne procese diljem organizacije,
 • strukturiranjem poslovnih aktivnosti u procese, omogućava se   prijelaz  sa slabo učinkovitog poslovanja uređenog kao zbirke pojedinačnih zadataka u poslovanje s maksimalnom učinkovitost u proizvodnom i uslužnom okruženju promatrane poslovne aktivnosti,
 • omogućuje nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti,
 • pomaže u uklanjanju prepreka između odjela, minimalizira  rivalitete i svađe između zaposlenika različitih odjela, te je time omogućeno fluidnije odvijanje poslovnih aktivnosti koje moraju prolaziti kroz više ustrojstvenih jedinica,
 • osigurava trajno poboljšavanje organizacijske strukture – stalnom analizom organizacijske okoline i posebno analizama zahtjeva kupaca organizacijska struktura kontinuirano  se prilagođava trenutnim zahtjevima tržišta.

Doprinosi  unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća  od uvođenja sustava upravljanja okolišem (EMS) prema međunarodnoj normi ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja okolišem:

 • izgradnja strukturiranog i sustavnog pristupa upravljanja interakcijama između organizacije i okoliša, s kojim se postiže sprječavanja onečišćenja okoliša i zaštita prirodnih resursa,
 • omogućavanje trajnih inovativnih poboljšanja u interakcijama između organizacije i okoliša,
 • uštede zbog smanjene potrošnje energenata i vode,
 • smanjenje količina otpada, poboljšanje saniranja otpada,
 • osigurava trajno poboljšavanje organizacijske strukture – stalnom analizom organizacijske okoline i posebno analizama zahtjeva kupaca organizacijska struktura kontinuirano  se prilagođava trenutnim zahtjevima tržišta.

Doprinosi  unapređenju sustava upravljanja i poslovanja poduzeća  od uvođenja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHSMS) prema međunarodnoj normi ISO 45001:2018- Sustavi upravljanja zdravljem i  sigurnošću na radu:

 • prepoznavanje i smanjivanje sigurnosnih rizika,
 • smanjivanje rizika od kašnjenja u proizvodnji,
 • pružanje sigurnog okruženja za poslovanje,
 • dokazivanje predanosti održavanju učinkovite politike zaštite zdravlja i sigurnosti
 • čine organizaciju učinkovitijom i sposobnijom za ispunjavanje zakonskih zahtjeva,
 • poboljšanje moralnosti osoblja,
 • stvara sigurniju radnu okolinu,
 • poboljšavanje ugleda organizacije i time povećavanje mogućnosti za stjecanje novih poslova,
 • smanjivanje opasnosti od zastoja kroz nesreće na radu,
 • održavanje usklađenosti s pravnim zahtjevima
 • dokazivanje ispunjavanja zakonskih obaveza,
 • omogućavanje uštede troškova od premija osiguranja od odgovornosti,
 • pružanje robusnog sustava za održavanje i kontinuirano poboljšanje zdravlja i sigurnosti.

Ukupna vrijednost projekta:
192.745,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kroz natječaj Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme, referentne oznake:  KK.03.2.1.14.).  Referentna MIS oznaka projekta: KK.03.2.1.14.0186.

Iznos bespovratnih sredstava sufinanciranih od EU:
161.905,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Od   11. ožujka 2019.   do   11. veljače 2020.

Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Čabraja, vlasnik
Email: tomo@elektroteam.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

http://www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Obrta ELEKTRO-TEAM

Prijavite kvar ili nas kontaktirajte

Elektro-team

Sv.Valentina 39, Vidovci
34000 Požega
OIB: 74098506277

Kontakti

Telefon: 034 248 922

Mob.:
098 362 305 Tomislav Čabraja, vlasnik
098 899 088 Mario Pleša i.e., poslovođ

eMail:
info@elektroteam.hr
racunovodstvo@elektroteam.hr

IBAN

Addiko Bank d.d.
HR582500009110267426

Zagrebačka banka d.d.
HR802360001102121757